Reklama:
Reklama:

Egmont Online – polityka prywatności
Egmont Online – polityka prywatności 

Ten dokument zawiera szczegółowe informacje wyjaśniające kiedy i w jaki sposób wydawnictwo Egmont gromadzi dane osobowe w ramach serwisów cyfrowych (definiowanych jako strony internetowe, aplikacjie cyfrowe – gry, serwisy itp.), jakiego typu są to dane, a także w jaki sposób je wykorzystujemy. Ponieważ z naszych serwisów cyfrowych korzystać mogą również małe dzieci, pragniemy także poinformować Państwa o naszej polityce specjalnej dotyczącej najmłodszych użytkowników serwisów cyfrowych – zob. sekcję „Dzieci a dane” zamieszczoną poniżej.

 

Kto sprawuje nadzór nad danymi zbieranymi za pośrednictwem serwisów cyfrowych i jak się z nami skontaktować?

 

 Serwisy cyfrowe świadczy:

Egmont
Vognmagergade 11
1148 Copenhagen K
Dania
Numer telefonu: +45 33 30 55 50

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie Twoje dane osobowe zostały zarejestrowane przez Egmont, skontaktuj się z nami pod adresem jhs@egmont.com lub zadzwoń +45 33 30 50 96. Użyj tego samego adresu i numeru telefonu, aby poinformować nas, jeśli zarejestrowane dane są błędne lub jeśli masz inne uwagi.

Masz prawo wiedzieć, które Twoje dane osobowe zostały zarejestrowane i zgodnie z zapisami duńskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (Persondataloven) masz prawo złożyć zażalenie.

 

Jeśli uważają Państwo, że przekroczyliśmy dopuszczalne granice i/lub nie wiedzą Państwo, dlaczego żądamy konkretnej informacji, prosimy dać nam znać. Chętnie zapoznamy się z Państwa pytaniami, komentarzami i prośbami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

 

Jakich informacji możemy oczekiwać:

 

Wydawnictwo Egmont może od Państwa zbierać i przetwarzać następujące dane:

·         Informacje podawane podczas wypełniania formularzy na stronach Egmontu oraz w ramach aplikacji  Egmontu. Dotyczy to także informacji podawanych w celu rejestracji w ramach naszych serwisów cyfrowych¸ korzystania z naszych usług e-mailowych, zamieszczania materiałów oraz uzyskiwania dostępu do dalszych serwisów cyfrowych.

·         Możemy archiwizować wszelką nadesłaną nam korespondencję.

·         Wydawnictwo Egmont może prosić Państwa o wypełnienie ankiet i sondaży, które wykorzystywać będziemy w celach badawczych, choć mają Państwo prawo odmówić w nich udziału.

·         Szczegóły transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony, a także realizacji zamówień.

·         Informacje dotyczące odwiedzin na naszej stronie, w szczególności dane dotyczące ruchu sieciowego, lokalizacji, web logów i inne dane komunikacyjne do celów rozliczeniowych lub innych, a także informacje na temat zasobów sieciowych, do których uzyskują Państwo dostęp. 

Gdzie przechowujemy dane osobowe?

Egmont należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, gromadzone przez nas dane mogą więc być przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i przechowywane na ich terenie. Mogą być one także przetwarzane przez personel spoza EOG, zatrudniany przez nas lub przez jednego z naszych dostawców. Do ich zadań należeć mogą, między innymi: realizacja zamówień, przetwarzanie danych dotyczących płatności oraz świadczenie usług dodatkowych. Przesyłając nam swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na przekazywanie ich do tych krajów, a także na przechowywanie i przetwarzanie danych na ich terenie. Wydawnictwo Egmont zobowiązuje się podjąć wszelkie należyte kroki w celu upewnienia się, że Państwa dane przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodnie z naszą polityką prywatności poprzez upewnienie się, czy nasi dostawcy korzystają z odpowiednich systemów.

 

Wszelkie dostarczone nam informacje przechowywane są na naszych zabezpieczonych serwerach. Wszelkie transakcje są szyfrowane za pomocą technologii SSL. W przypadku przekazania Państwu hasła dającego dostęp do określonych elementów naszych serwisów (lub w przypadku, gdy sami wybierają Państwo takie hasło) ponoszą Państwo odpowiedzialność za utrzymanie go w tajemnicy. Prosimy Państwa o nieujawnianie nikomu swoich haseł.

 

Zmuszeni też jesteśmy udzielić Państwu dodatkowego ostrzeżenia. Niestety przekaz danych za pośrednictwem Internetu nie jest stuprocentowo bezpieczny. Choć staramy się robić, co w naszej mocy, by chronić Państwa dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą witrynę, dlatego wszelkie dane przesyłają Państwo na własne ryzyko. Po uzyskaniu od Państwa danych osobowych wydawnictwo Egmont stosować będzie rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, by zapobiec uzyskaniu nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie.

W jaki sposób wydawnictwo Egmont wykorzystuje informacje?

Wykorzystujemy zgromadzone przez nas informacje w następujących celach:

·         w celu upewnienia się, że materiały na naszej stronie prezentowane są w sposób efektywny dla Państwa i Państwa komputerów. Na przykład zapamiętywanie lub rozpoznawanie użytkowników umożliwia witrynie znacznie szybsze funkcjonowanie.

·         w celu dostarczania Państwu informacji, produktów lub usług, których Państwo od nas zażądali lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować – pod warunkiem że wyrazili Państwo na to zgodę.

·         w celu realizacji obowiązków wynikających z jakichkolwiek umów zawartych przez Państwa z wydawnictwem Egmont.

·         w celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych opcji naszej usługi zgodnie z Państwa życzeniem.

·         w celu powiadamiania Państwa o zmianach dotyczących usługi.

·         w celu umożliwienia Państwu kontaktu z autorami książek.

Możemy także wykorzystywać Państwa dane, by dostarczać Państwu informacji na temat towarów i usług oferowanych przez wydawnictwo Egmont. 

Jeśli są Państwo zarejestrowani w naszej bazie klientów, będziemy kontaktować się z Państwem wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maili lub SMS-ów) w celu udzielenia Państwu informacji na temat towarów i usług podobnych do tych, jakie mieli Państwo okazję u nas zakupić. 

 

Jeśli są Państwo naszymi nowymi klientami, będziemy kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną, pod warunkiem że wyrażą Państwo na to zgodę.
 
Jeśli nie chcą Państwo, byśmy wykorzystywali Państwa dane w określony sposób, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu, na którym podają Państwo swoje dane (formularz zamówienia lub rejestracji).

 

Nie ujawniamy informacji na temat konkretnych osób podmiotom trzecim takim jak np. reklamodawcy, możemy jednak dostarczać im informacje zbiorcze na temat użytkowników serwisów  wydawnictwa Egmont (przykładowo możemy poinformować reklamodawców, że danego dnia zamieszczoną przez nich reklamę kliknęła setka dzieci poniżej 10. roku życia).

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe jakimkolwiek podmiotom wchodzącymw skład naszej grupy kapitałowej. Oznacza to spółki zależne wydawnictwa Egmont, spółkę dominującą grupy z siedzibą w Danii, a także jej spółki zależne.

Ujawniamy dane osobowe podmiotom trzecim:

·       w przypadku sprzedaży lub kupna jakichkolwiek spółek lub aktywów – w tym przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu nabywcy lub osobie sprzedającej ww. spółkę lub ww. aktywa. W tej sytuacji będą one objęte umową o zachowaniu poufności.

·       w przypadku wystąpienia sytuacji, w której zmuszeni jesteśmy ujawnić Państwa dane osobowe lub przekazać je w celu dopełnienia obowiązków prawnych lub w celu egzekwowania, lub zastosowania ogólnych warunków korzystania z usługi bądź warunków dostawy, a także warunków innych umów; bądź też w celu zapewnienia nienaruszalności praw, własności lub bezpieczeństwa wydawnictwa Egmont, naszych klientów lub innych podmiotów. Dotyczy to także wymiany informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i minimalizacji ryzyka kredytowego.

·       naszemu oddziałowi realizacji zamówień (który może być odrębną spółką niepodlegającą wydawnictwu Egmont), zajmującemu się pakowaniem i wysyłką produktów w imieniu wydawnictwa Egmont.

Z jakich praw mogą Państwo korzystać?

Mają Państwo prawo zażądać od nas nieprzetwarzania danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci w celach marketingowych. W takiej sytuacji zazwyczaj poinformujemy Państwa przed uzyskaniem od Państwa danych osobowych, czy zamierzamy wykorzystywać Państwa dane do tych celów, a także czy zamierzamy w tym celu ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tego typu proces, zaznaczając odpowiednie pola zamieszczone na formularzach służących do uzyskania od Państwa danych osobowych lub kontaktując się z nami – zob. powyżej. Na mocy Ustawy mogą też Państwo uzyskiwać dostęp do zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat. Oprócz formalnej prośby o uzyskanie dostępu do danych możemy wymagać od Państwa uiszczenia niewielkiej opłaty w celu pokrycia kosztów zapewnienia Państwu dostępu do informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. Opłata ta jest naliczania wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

Większość danych osobowych na temat Państwa lub Państwa dzieci, jakie gromadzimy za pomocą naszych serwisów, jest dostępna z poziomu Państwa konta sieciowego. Jeśli rejestrowali się Państwo w celu założenia konta sieciowego, mogą Państwo w dowolnej chwili zaktualizować informacje na temat swojego konta lub zmienić ustawienia osobiste.

Dzieci a dane 

Produkty wydawnictwa Egmont tworzone są głównie z myślą o dzieciach, dlatego niektóre sekcje naszych serwisów zostały zaprojektowane w taki sposób, by mogły służyć jako interaktywne zasoby dla dzieci. 

Serwisy cyfrowe wydawnictwa Egmont podzielone są na działy, z których każdy został w miarę możliwości dostosowany do wieku użytkownika docelowego.  

Zakupu produktu mogą dokonywać wyłącznie osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat. Bez zgody rodziców lub opiekunów nie będziemy realizować zamówienia, jeśli wiemy lub podejrzewamy, że dana osoba jest nieletnia – dokonujemy tego za pomocą analizy danych dotyczących karty debetowej lub kredytowej. 

Jeśli dziecko ma mniej niż 12 lat, wydawnictwo Egmont nie będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku, gdy dziecko ma przynajmniej 14 lat, będziemy prosić o podanie wyłącznie danych niezbędnych w celu przesłania mu odpowiednich informacji, pod warunkiem że mamy powody sądzić, iż dziecko rozumie konsekwencje swoich działań. Nie będziemy ujawniać danych podanych przez dzieci poniżej 14 roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna.

Odnośniki do serwisów cyfrowych nieprowadzonych przez wydawnictwo Egmont

Na naszej witrynie mogą co jakiś czas pojawiać się odnośniki do witryn pochodzących od sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów afiliowanych. W przypadku korzystania z jakiegokolwiek z tych odnośników prosimy pamiętać, że witryny te kierują się odrębnymi politykami prywatności i nie ponosimy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych prosimy Państwa o zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu cyfrowego.

Zmiany dotyczące polityki prywatności

O jakichkolwiek zmianach dotyczących naszej polityki prywatności będziemy informować na tej stronie, a także – jeśli uznamy to za stosowne – drogą e-mailową.
Data ostatniej weryfikacji: 16 października 2013 r.

 

Reklama:
0 people like this!
Share
Reklama:
Most read articles
No articles found.
Reklama: